Producten

Producten:

Het is van groot belang om het juiste filter voor de juiste motor te plaatsen. Dit is afhankelijk van:  de inhoud van de motor, nominaal toerental, en er wordt gewerkt met een factor of het een aanzuig, Turbo of een intercooler motor is. Hiervoor is een berekeningsformule ontwikkeld.

Er kan gekozen worden uit een serie Precleaners van verschillende grootte waarbij 2 groepen te onderscheiden zijn namelijk kunststof of staal.

      

Als u verder informatie over deze filters wilt ontvangen kunt u dat aangeven in het contact formulier op de startpagina.

Binnenkort zal er een webshop worden geopend op deze site waarop alle typen en hulpstukken online te bestellen zijn.

 
Het beste idee, neem contact op met ons.